فرکانس استانی

لیست شبکه های استانی در ماهواره

الف- شبکه های استانی واقع در ماهواره عربست (بدر):از تابستان ۸۹ پخش شبکه تهران به همراه شبکه های سراسری صدا و سیما از طریق ماهواره عربست (بدر) شروع شد. همچنین از روز نوزدهم اسفند ۸۹ شبکه های استانی زیر در چند مرحله به این ماهواره اضافه شد و نهایتاً در روز بیست و سوم فروردین ماه 1390 با اضافه شدن ده شبکه استانی، کلیه شبکه های سراسری، برون مرزی و استانی صدا و سیما در ماهواره بدر (عربست) قابل دریافت شد. البته هنوز این انتقال به صورت رسمی انجام نشده و ممکن است با قطعی و اختلال همراه باشد.

لیست شبکه های استانی قابل دریافت در ماهواره بدر (عربست) در زمان به روز رسانی این صفحه عبارتند از:

0- تهران

1- آذربایجان شرقی (شبکه سهند، تبریز)

2- آذربایجان غربی (ارومیه)

3- اردبیل (شبکه سبلان)

4- اصفهان

5- ایلام

6- بوشهر

7- چهارمحال و بختیاری (شبکه جهان بین، شهرکرد)

8- خراسان جنوبی (شبکه خاوران، بیرجند)

9- خراسان رضوی (مشهد)

10- خراسان شمالی (شبکه اترک، بجنورد)

11- خوزستان (اهواز)

12- زنجان (شبکه اشراق)

13- سمنان

14- سیستان و بلوچستان (شبکه هامون، زاهدان)

15- فارس (شیراز)

16- قزوین

الف- شبکه های استانی واقع در ماهواره عربست (بدر):از تابستان ۸۹ پخش شبکه تهران به همراه شبکه های سراسری صدا و سیما از طریق ماهواره عربست (بدر) شروع شد. همچنین از روز نوزدهم اسفند ۸۹ شبکه های استانی زیر در چند مرحله به این ماهواره اضافه شد و نهایتاً در روز بیست و سوم فروردین ماه 1390 با اضافه شدن ده شبکه استانی، کلیه شبکه های سراسری، برون مرزی و استانی صدا و سیما در ماهواره بدر (عربست) قابل دریافت شد. البته هنوز این انتقال به صورت رسمی انجام نشده و ممکن است با قطعی و اختلال همراه باشد.

لیست شبکه های استانی قابل دریافت در ماهواره بدر (عربست) در زمان به روز رسانی این صفحه عبارتند از:

0- تهران

1- آذربایجان شرقی (شبکه سهند، تبریز)

2- آذربایجان غربی (ارومیه)

3- اردبیل (شبکه سبلان)

4- اصفهان

5- ایلام

6- بوشهر

7- چهارمحال و بختیاری (شبکه جهان بین، شهرکرد)

8- خراسان جنوبی (شبکه خاوران، بیرجند)

9- خراسان رضوی (مشهد)

10- خراسان شمالی (شبکه اترک، بجنورد)

11- خوزستان (اهواز)

12- زنجان (شبکه اشراق)

13- سمنان

14- سیستان و بلوچستان (شبکه هامون، زاهدان)

15- فارس (شیراز)

16- قزوین

17- قم (شبکه نور)

18- کردستان (سنندج)

19- کرمان

20- کرمانشاه (شبکه زاگرس)

21- کهگیلویه و بویر احمد (شبکه دنا، یاسوج)

22- گلستان (شبکه سبز، گرگان)

23- گیلان (شبکه باران، رشت)

24- لرستان (شبکه افلاک، خرم آباد)

25- مازندران (شبکه تبرستان، ساری)

26- مرکزی (شبکه آفتاب، اراک)

27- هرمزگان (شبکه خلیج فارس، بندر عباس)

28- همدان (شبکه سینا)

29- یزد (شبکه تابان)


ب- شبکه های استانی واقع در ماهواره اینتل ست 902:
به دنبال آغاز پخش شبکه های استانی در ماهواره عربست (بدر) مطابق بند الف همین صفحه، احتمال قطع شدن شبکه های صدا و سیما در ماهواره اینتل ست 902 وجود دارد.

لیست شبکه های استانی قابل دریافت در ماهواره اینتل ست 902 در زمان به روز رسانی این صفحه عبارتند از:

0- تهران

1- آذربایجان شرقی (شبکه سهند، تبریز)

2- آذربایجان غربی (ارومیه)

3- اردبیل (شبکه سبلان)

4- اصفهان

5- ایلام

6- بوشهر

7- خراسان جنوبی (شبکه خاوران، بیرجند)

8- خراسان رضوی (مشهد)

9- خراسان شمالی (شبکه اترک، بجنورد)

10- خوزستان (اهواز)

11- فارس (شیراز)

12- کردستان (سنندج)

13- کرمانشاه (شبکه زاگرس)

14- کهگیلویه و بویر احمد (شبکه دنا، یاسوج)

15- گلستان (شبکه سبز، گرگان)

16- لرستان (شبکه افلاک، خرم آباد)

17- مازندران (شبکه تبرستان، ساری)


ج- شبکه های استانی واقع در ماهواره آسیاست 3 اس:به دنبال آغاز پخش شبکه های استانی در ماهواره عربست (بدر) مطابق بند الف همین صفحه، احتمال قطع شدن شبکه های صدا و سیما در ماهواره آسیاست 3 اس وجود دارد.

لیست شبکه های استانی قابل دریافت در ماهواره آسیاست 3 اس در زمان به روز رسانی این صفحه عبارتند از:

0- تهران

1- چهارمحال و بختیاری (شبکه جهان بین، شهرکرد)

2- زنجان (شبکه اشراق)

3- سمنان

4- سیستان و بلوچستان (شبکه هامون، زاهدان)

5- قزوین

6- قم (شبکه نور)

7- کرمان

8- گیلان (شبکه باران، رشت)

9- مرکزی (شبکه آفتاب، اراک)

10- هرمزگان (شبکه خلیج فارس، بندر عباس)

11- همدان (شبکه سینا)

12- یزد (شبکه تابان)


منبع استانیها