فرکانس استانی

فرکانسهای جدید شبکه های رادیویی در کرج

در پاسخ به خانم "نگار"، فرکانس شبکه های رادیویی در شهر کرج در این پست درج می شود. متأسفانه در سایتهای صدا و سیما هیچ اثری از فرکانسهای کامل و صحیح شبکه های رادیویی در شهرهای مختلف از جمله کرج دیده نمی شود. این فرکانسها بر اساس صدایی که من از فرستنده های کرج در غرب شهر تهران رصد کرده ام نوشته شده است. احتمالاً فرستنده های ضعیفتری هم در کرج باشند که صدایشان به غرب تهران هم نمی رسد که امیدوارم مخاطبین وبلاگ استانیها در کرج در این مورد کمک کنند. البته صدای بیشتر فرستنده های تهران به ویژه فرستنده های موج AM تهران در کرج هم قابل دریافت است.

فرکانس شبکه های رادیویی در شهر کرج به شرح زیر است. همچنین برای مشاهده فرکانس شبکه های رادیویی در هر یک از شهرهای تهران، تبریز، شیراز، اصفهان، زنجان، بیرجند، مشهد و قم بر روی اسم آن شهر کلیک کنید.

فرکانس های رادیویی در کرج:

1- رادیو ایران:
AM: 900 kHz
(این شبکه در کرج فقط از فرستنده موج AM مربوط به تهران قابل دریافت است.)

2- رادیو البرز (کرج):
FM: 107.6 MHz
FM: 106.2 MHz
(این شبکه فقط از موج FM پخش می شود.)

3- رادیو جوان:
FM: 89.5 MHz
(این شبکه فقط از موج FM پخش می شود.)

5- رادیو فرهنگ (به همراه پخش زنده مذاکرات جلسات علنی مجلس):
FM: 92.6 MHzAM: 558 kHz

6- رادیو پیام:
FM: 101.6 MHz
AM: 1188 kHz

7- رادیو قرآن:
AM: 585 kHz
(این شبکه در کرج فقط از فرستنده موج AM مربوط به تهران قابل دریافت است.)

8- رادیو معارف:
FM: 99.1 MHz
AM: 1071 kHz

9- رادیو تجارت:
FM: 95.8 kHz
(این شبکه در کرج فقط از ساعت 10:00 تا 14:00 و از طریق فرستنده شبکه ورزش در موج FM قابل دریافت است.)

مجدداً یادآور می شود صدای بیشتر فرستنده های رادیویی تهران در برخی نقاط کرج قابل دریافت است.

منبع استانیها