X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

فرکانس استانی

فرکانس های مادر ماهواره های مختلف

فرکانس مادر فرکانسی است که شما با وارد کردن ان و روشن گذاشتن نتورک سرچ یا جستجوی شبکه در رسیور خود میتوانید جدیدترین فرکانسهای اضافه شده به ان ماهواره را دریافت کنید.

___________________________________
ماهواره هاتبرد:
fer:1****
pol:v
sr:27500
و
fer:11662
pol:v
sr:27500
***********************************
ماهواره ترکست :
fer:12731
pol:v
sr:3333

فرکانس مادر فرکانسی است که شما با وارد کردن ان و روشن گذاشتن نتورک سرچ یا جستجوی شبکه در رسیور خود میتوانید جدیدترین فرکانسهای اضافه شده به ان ماهواره را دریافت کنید.

ادامه مطلب