فرکانس استانی

شبکه فیلم و سریال روی ماهواره بدر قرار گرفت

شبکه فیلم و سریال روی ماهواره بدر قرار گرفت
کانال فیلم و سریال یا همان irib namayesh بصورت لوگو و تست روی فرکانس

11881
h
27500

ماهواره بدر روی ایر فت در ضمن
دوستان عزیزآیدنت کانالهای موجود روی فرکانس 12303h27500 ماهواره عربست تغییر یافته اند
اگر در دریافت تصویر شبکه های موجود روی فرکانس 12303h27500 ماهواره عربست (پکیج کشورمون) دچار مشکل شده اید فرکانس مذکور را مجدداً سرچ نمائید مشکل عدم تصویر و صدا حل خواهد شد.

البته تصویر این شبکه اچ دی هستش و رسیورهایی که سیستم اچ دی رو ساپورت میکنند میتونند تصویر شبکه مذکور رو داشته باشند